HESUS DIYOS KA NG BUHAY KO by Leon Patillo | Facebook

ChristianSongs&Cover
ChristianSongs&Cover 118.4K Views
  • 3.1K
  • 6.4K
  • 145

Hesus Diyos Ka Ng Buhay Ko
By Leon Patillo

I.
Lumalapit ako magpupuri Sa’yo,
Nais kong madama ang presensya Mo.
Umaawit ako magtatapat Sa’yo,
Hesus...

Posted 3 years ago in Music & Audio - .