Keyakizaka46 Vietnam Fanpage - 249225422671228

Bản tin sáng dài hơn và kèm thêm 1 đoạn phía sau nữa.

MV lần này vật vã và dark quá, như Shiichan đã nói trên showroom hôm qua, "欅らしく" - "một phong cách rất Keyaki".

#Berisa

Posted 5 months ago in OTHER