Keyakizaka46 Vietnam Fanpage - 249225422671228

Keyakizaka46 Vietnam Fanpage
Keyakizaka46 Vietnam Fanpage 707 Views
  • 126
  • 14
  • 2

Bản tin sáng dài hơn và kèm thêm 1 đoạn phía sau nữa.

MV lần này vật vã và dark quá, như Shiichan đã nói trên showroom hôm qua, "欅らしく" - "một phong cách rất Keyaki".

#Berisa

Posted 23 days ago in OTHER