My Favourite stanza of this Naat! میرا... - Milad Raza Qadri

Milad Raza Qadri 80.8K Views
  • 3.7K
  • 795
  • 139

Generating Download Links...

My Favourite stanza of this Naat!
میرا پسندیدہ بند اس نعت شریف کا!

Snapchat: MiladRazaQadri

Posted 1 year ago

Milad Raza Qadri 1 year ago

https://youtu.be/-esuPyP8TmI

Shabir Hussain 1 year ago

🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°.🌹.°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°.🌹.°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°.🌹.°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°.🌹.°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°.🌹.°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒
⚅⚀⚅@,.~ *°,🌹,°* ~.,@⚅⚀⚅
🍒🍃🍒ŚÚBHÁÁŇ ÁĹĹÁH 🍒🍃🍒

Hasiena Ahmed 1 year ago

Masha Allah

Ishaq Jafri 1 year ago

mashallah

Iftikhar Ahmed Ansari 1 year ago

Buhat mehnat ki zaroorat hai.

Nasreen Shahbaz 1 year ago

Nasreen Shahbaz 1 year ago

Mustafa Ansari 1 year ago

Masha allah subhan allah summa beshak

Roukian Bibi 1 year ago

Subhan allah

Saeed Mirza 1 year ago

ماشاءاللہ