Gönül Sohbetleri (Sabri Tandoğan'la Gönül Sohbetleri) - 2339226549424524

Download MP4 SD 15.36kB
  • QR code for mobile device to download SD video

Ey yüceler yücesi Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kork­mayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sa­na sığınırım. İnsanın süsü hayâ duygusudur. Dili ile öğüt verene değil, fiili ile öğüt verene uy. Kudret âlemine cehalet ayağı ile vurma. BeyazIa olduğun zaman siyahı unutma. Kör, görenin ko­luna girerse daha sağlam, daha güzel yol alır. Bu kubbenin altında bir göz ara, seni sevsin. Vicdanı ferahlandıran şey se­vaptır. İçi kemiren şey günahtır. Bu dünya hayatında cenneti yaşamak isteyen Allah’ın ve Resûlünün yolunda gitsin. İçi Allah ve Peygamber aşkı ile dolu olanlar, gerçek huzuru ve mutluluğu bulanlardır. Karga, bülbülün sırrını bilmez. Bilseydi o da onun gibi öterdi. İnsanların, dikeni olmayan gül gibi yaşadıkları dö­nemler oldu. Şimdi gülü olmayan diken gibiler. Gece ruhanî, gündüz cismanî âlemin sembolüdür. Miraç bile gece olmuştur. Gece yapılan ibadet ile gündüz yapılan ibadet arasında fark vardır. Hak âşıkları neden gece namazına kalkarlar? Neden ResûluIlah Efendimiz vahiy gelince, beni örtün derdi? Bunlarda, düşünenler için büyük incelikler, ipuçları vardır. Dua ile, tefekkür ile, zikir ile, ibadet ile insanoğlu olgunlaşır, tekâmül eder, kâmil insan olur. Güzel huylar kazanır. Kıymetlenir. İbadeti bir kül, bir bütün olarak düşünmek gerekir. İhsan ve keremi de ibadete arkadaş etmek gerekir. İbadetten maksat, ihsan ve kereme kavuşmaktır. İhsan ve kereme ulaşamayan insan Allah’ın güzel kulları arasına giremez. Güneşe arkasını dönen, gölgesinin pe­şinden yürür. Yarın yatacağın karanlık toprağa şimdiden bir kandil yak. Kimin mayasında üç haslet varsa o cennetliktir. Ni­met zamanında şükür, belâ vaktinde sabır, günah halinde töv­be... Hayatta iken verdiğin bir avuç hurma, senden sonra ruhun için verilecek 100 miskâl altından daha makbuldür. İyiliğini, hay­rını gizli yap. Sağ elin verdiğini, sol elin görmesin. Rızk yalan­cılık yüzünden eksilir. Misafire hürmet et. Misafir gelirken rızkını da beraberinde getirir. Giderken ev sahibinin de günahını götü­rür. Ney, kendinden çıkan sesi ne bilsin. Gönül konuşmasını anlamayanlar doğruluk, fazilet nedir bilmeyenlerdir. Allah, kulun­dan iki şey ister. Zâhirde Hak’kın emrini yerine getirmek, bâtın­da kalbini Allah’a bağlamak. Besmele, her işin Allah adıyla fet­hedilmesi için elimize verilmiş bir anahtardır. O anahtarı kulla­nabilmek için önce Allah adını kalbinde tut. Dünyada herkes gaflette değildir. Gönlü feyz-i ilâhi ve nûr-u Resûl ile dolmuş kimseler de vardır. Böylesi de bulunur mu diye şüpheye düşme. Onlardan bir tanesinin hürmetine binlerce kişi her türlü belâ ve âfetten korunmuş olur. Vesveseyi defet. Ne kadar işin varsa kaza, kadere teslim et. Ne dilerse öyle iş gören Allah’a kendini teslim et, o anda rıza yoluna girersin.
Sabri TANDOĞAN

Posted 1 year ago in OTHER