รายการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข "... - รายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน

รายการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข " ประจำวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) F.M. 97...

Posted 10 months ago in - .