ျမန္မာ ေဘာပြဲေၾကး - 2212049985716174

😅Admin တို႔လည္း ညဆို ေဘာပြဲေလး ႐ိုက္လိုက္ မနက္ဆို NBA NCA Basketball 🏀 ေလး ႐ိုက္လိုက္ တိုက္႐ိုက္ ၾကည့္လိုက္နဲ႔ ၂၄ နာရီလံုး မအားရပါဘူးဗ်ာ....😅

💡SINCE 2013 (6 years Old-Career 😎)
♻️ျမန္မာ ေဘာပြဲေၾကး♻️
📱09250394687📝

Posted 4 months ago in SPORTS