Gönül Sohbetleri (Sabri Tandoğan'la Gönül Sohbetleri) - 2207114855969028

Din ve aşk münakaşaya gelmez. Kavgaya hiç gelmez. Mayın tarlalarında, ateş hatlarında, ayak üstünde lâf yetiştirerek bir iş yaptıklarını sananlar, sadece ama sadece nefsaniyetlerine hizmet edenlerdir. Hakikat daima sessizdir, sakindir, ağırbaş­lıdır, vakurdur, edeplidir, mütevazıdır. Hakikat terazisinde ego­nun, nefsaniyetin, edepsizliğin, şirretliğin yeri yoktur. Bu böyle biline.

Posted 1 year ago in OTHER