“သမုဒယရိပ္ျမံဳ” (အပိုင္း-၃၀)

Channel 7
Channel 7
  • 5.5K
  • 486
  • 111

ေယာက်္ားေလးရဲ႕ဘက္က ကိုယ့္ကိုမခ်စ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးကိုမျမင္လည္း သူ႕ကိုခ်စ္ေၾကာင္းေျပာျပီးေတာ့ သူ႕ကိုသိေစခ်င္ေနေသးတယ္...

❝သမုဒယရိပ္ျမံဳ❞ (အပိုင္း-၃၀)
📺...

Posted 3 years ago in TV & Movies