Gönül Sohbetleri (Sabri Tandoğan'la Gönül Sohbetleri) - 2189769214370259

Download MP4 SD 73.86kB
  • QR code for mobile device to download SD video

Yunus, içinden gelen ilâhi sesi dinlemek için susar. Yunus susunca O konuşmaya başlar. Bundan dolayı sükût en derin konuşmadır. Yunus’a göre söz, insanlar arası barışı temin et­meli, yaralara merhem olmalıdır. Söz söyleyen, kelimelerini iyi­ce tartmalı, akıllıca konuşmalıdır. “Bu cihan cehennemini se­kiz uçmağ ide bir söz”.Bazen sükût en asil konuşma olur. Bir gönül eri “sükût olsun sana tevhid” der. Bazen cevap ver­memek, en güzel cevap olur. Önemli olan nerede susup, nere­de konuşulacağını bilmektir. Yunus Emre’ye göre, ilmin mânâsı ve amacı, insanın kendisini ve Allah’ını bilmesidir.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin ya nice okumaktır.

Söz, insanda maddeyi aşan bir varlık olduğunu ifşâ eder. İnsan hakikati bulunca, kendisini, dünyayı ve insanları bam­başka bir gözle görür. Yunus’a göre insanı dosta götüren teva­zudur. Kibir, insanı kendinden ve Hak’tan uzaklaştırır. Kibirli insanlar daimi bir huzursuzluk içindedirler. Kendilerini aşamaz­lar. İçlerinde taşıdıkları ulvî varlığı göremezler. Onun için de Allah’a ulaşamazlar. Onlar kendi kendilerinin düşmanıdırlar.

Posted 1 year ago in OTHER