د منیر بونیري نه کلام واورئ

Likval - ليکوال
Likval - ليکوال
  • 71.9K
  • 87K
  • 1.9K

د منیر بونیري نه کلام واورۍ او خوند ترې واخلۍ
” ليکوال د پښتو ژبې خدمتګار “

Posted 6 months ago in NEWS