สาวกาฬสินธุ์ พลัดถี่น ไกลบ้าน - มากินแกงขี้เหล็กด้วยกันค้า | Facebook