26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ:ਅੋਜਲਾ

JagBani • 12 months ago   77     6  •  3.2K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਰਾਬ:ਅੋਜਲਾ
#mpgurjeetaujla #farmersprotes #punjabcongres

Comments
Raju Nabha
Raju Nabha12 months ago

ਓ ਸਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਓ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਥੋਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ A to Z ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ l (ਸਾਲੇ ਫੁੱਦੂਓ )

Kulwant Singh Bedi
Kulwant Singh Bedi12 months ago

ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕੋਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਗਾ

Raju Nabha
Raju Nabha12 months ago