Acoustic Music Cover - "Trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của chúng tôi vẫn cô đơn một cách bướng bỉnh.” cre on pic | Facebook