[Teaser] Chương trình 跨界喜剧王 (tên tiếng Anh: The king of comedy)

[Teaser] Chương trình 跨界喜剧王 (tên tiếng Anh: The king of comedy)

Ca ca xuất hiện ngầu lòi (/▽\)

Hiện tại chương trình này đã ghi hình xong và dự kiến phát sóng trong tháng 8 này.

------------------------------

Via: @慕海恋乔. Thank you :*

#XuHaiqiao #徐海乔

Posted 10 months ago in OTHER