[180730] Gặp ca ca đang ghi hình ở Hồ Thanh Hải

Coi cái tướng lững thững đi tới cầm cây BBQ ăn kìa ~

----------------------------------------------

Credit to @篮板球-东

Posted 10 months ago in OTHER