Clip vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 8h45 ngày 09/3/2019 tại Hoàng Kế Viêm - Võ Nguyên Giáp.

Đà Nẵng
Đà Nẵng
  • 1.6K
  • 386
  • 1.1K

Clip vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra lúc 8h45 ngày 09/3/2019 tại Hoàng Kế Viêm - Võ Nguyên Giáp

Video: Tuổi Trẻ Công An TP Đà Nẵng

Posted 2 months ago in OTHER