"ငွက္ေပ်ာပင္အားျဖည့္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္း"... - စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ အေထြေထြဗဟုသုတ

Download MP4 SD 8.31MB
  • QR code for mobile device to download SD video

"ငွက္ေပ်ာပင္အားျဖည့္ေဖ်ာ္ရည္လုပ္နည္း"
============================

၁.အရြယ္ငယ္ငယ္ င်က္ေပ်ာပင္တပင္ အျမစ္ပါ
ပါရမည္
၂. သင္လည္းရည္ ၁လီတာ (မရိွရင္)...

Posted 2 years ago in general - .