Freestyle battle - Myanmar HipHop Freestyle battle

Myanmar HipHop Freestyle battle
Myanmar HipHop Freestyle battle 376K Views
  • 13.1K
  • 1.8K
  • 104

Freestyle battle
က မတွေ့ဘူးလို မတ တွေ့ဘူးလို့ပါ ကျွန်တောပြောမှ အမှန်အတိုင်းပြောတာ ာ ဒါဖို မမြင်ဖူ မ မ မ မ ဘူး ကျွန်တောအမှန်တ တိုင်းပြောပြတာ ာပါ ဒါမျို ိဘူး အတတ်တွေ ဟ ဝတစ အဲ့ဒါ ငါ အ ဆီ အရ ဗေါ ရ ရ ရ ဖုန်သ ရု ပျောစရ ပြော ာပြမယ် ကျွန်တေ ောပါလိုက်ပါ ါကုန်အဲဒ အဒ လ အစိုတ ပြ ဆ ပျောရွှင င်စရာဗျာ အဲဒ ဘာစ ေ စာက ဒါ ကုံး းလိုက်တာ ာပြော သွ မှာ ဘောဖြစ်တာ တာ ကို အဲ ဲဒီလိုပဲ သုံး အကြောင် ဘ ဝါးတ ထို ကျ အစိမ်းလိ ပေးပါ စ မေတ္တာရပ်ခ ခံပါတို့ အိ ချုပ်ပေး ကြောင်း အဲ ကိုပါ အာ းလုံးကိုပျော အ င်္ကျီရ မှ ါ သံဝေ ေဂအစား အစာ အိမ်မှာဒါ ါပြောပြမယ် ဝါ သ နော

Posted 2 years ago in Music & Audio - .