یک میلیارد و دویست میلیون تومان بهای آزادی شهروند بهایی

۱میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان؛ بهای آزادی شهروند بهائی

مهرداد حیرانی، شهروند بهایی، پس از سه ماه بازداشت با وثیقه بسیار سنگین و عجیب ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی آزاد شد.

جرم این شهروند، همچون هم‌کیشانش، بهائی‌بودن است. نه اختلاسی کرده، نه ارز دولتی را به سرقت برده، نه سر مردم کلاه گذاشته است، نه مدیری نالایق و فاسد بوده است، اما باید چنین بهای سنگینی برای آزادی در سرزمینش بپردازد.
آن‌سوی دیگر اختلاس‌گران و غارت‌گران سرمایه مردم به راحتی به رقابت در هدردادن سرمایه ملی می‌پردازند.

مطالب مرتبط

بر بهاییان ایران چه می گذرد؟
http://bit.ly/2gGPkcd
تبعیضات ناروا علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در قانون اساسی ایران
https://bit.ly/2CdIwaD
حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
http://bit.ly/1QUEeV6
فریبا کمال آبادی، بیست سال زندان برای بهایی بودن:
http://bit.ly/1RYyUoP
مهوش ثابت، شاعر و معلم بهایی زندانی:
http://bit.ly/1RYyUoP

تلگرام توانا: https://t.me/Tavaana_TavaanaTech

#مهرداد_حیرانی #بهائیان

Posted 1 year ago in OTHER