វត្ដព្រះពុទ្ធរង្សី / Preah Buddha Rangsey Temple - 1931946847032553

Download MP4 SD 76.58MB
  • QR code for mobile device to download SD video

លោកប្រធាន​ សម​ រង្សុី​ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញមកមើលការងារសាងសង់​ វត្តព្រះពុទ្ធរង្សី​ ក្រុង​ Voorhees​ រដ្ឋ​ New​ Jersey​ ថ្ងៃពុធ​ ទី៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៦។

Posted 3 years ago in OTHER