رضا شاه روحت شاد: بازی سپاهان و پیکان

«رضا شاه روحت شاد»
شعار تماشاچیان بازی سپاهان و پیکان، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷.

هفته‌های آغازین لیگ برتر ایران است. شهروندان ایرانی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا اعتراضشان را بیان کنند. فساد سیاسی و اقتصادی، تورم، نابودی محیط زیست، اختلاس‌های میلیاردی، غارت سرمایه مردم، گسیل سرمایه ملی به کشورهای دیگر و ... طاقت مردم را تمام کرده است.

منابع مرتبط

داستان گذار طولانی شیلی به دموکراسی
https://bit.ly/2OrAOkx
استبداد، مردم‌سالاری و توسعه
goo.gl/nl3yCo
مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، هانا آرنت
goo.gl/oxSc0f

تلگرام توانا: https://t.me/Tavaana_TavaanaTech

Posted 10 months ago in OTHER