اعتراض جالب یک شهروند به قیمت‌های بالای میوه‌ها!

اعتراض جالب یک شهروند به قیمت‌ بالای میوه‌ها!

- حتما ببینید!

استفاده از #طنز مثل شعار «درود بر ستمگر» که توسط کارگران هپکو و فولاد اهواز سرداده شد، اقدامی جالب و موثر برای به چالش کشیدن سیاست‌های حکومت است.

مطالب مرتبط

جنبش آتپور علیه میلوسویچ: سالی که زندگی در صربستان برنده شد
https://bit.ly/2n6Rnpe
پاپ ژان پل دوم، جنبش همبستگی و جایگزین نارنجی
https://bit.ly/2ObRn34

Posted 10 months ago in OTHER