Download MP4 SD 1.12MB
  • QR code for mobile device to download SD video

- «به داد مردم زابل برسید»

این ویدئوی درد دل‌های زن زابلی با امدادگران هلال احمر است. او از آب آشامیدنی بی کیفیت، هوای آلوده و گرانی سرسام آور می نالد. او می گوید بیکاری جوانان زابل «جنگ اعصاب» درست کرده است.

در بخشی از سخنان خود می گوید: «تمام پسرا معتاد شدن از بیکاری، دانشگاه‌ها را ببیندید جوان‌ها را بگذارید سرکار...»

به نظر شما راه حل بهبودی جامعه ایران چه می تواند باشد؟

مطالب مرتبط

اقتصاد دولتی:عامل اصلی فساد گسترده در اقتصاد ایران
bit.ly/2eaybD0
فساد اقتصادی در ایران
bit.ly/2cmC8Gd

تلگرام توانا: https://t.me/Tavaana_TavaanaTech

#فقر #بیکاری

Posted 1 year ago in OTHER