ماموران فرودگاه مانع از سوارشدن یک زن جوان به هواپیما به علت نوع شلوار می شوند.

خود این زن گفته است: «در این اوضاع وحشتناک اقتصادی ببینید توی فرودگاه چقدر باعث فشار روانی به من شدند که به خاطر شلوارم پروازم را از دست دادم.مامور به می‌گوید برو خارج هر طور دلت خواست بگرد، ایران ما را اشغال کردند...».

مطالب مرتبط

جنبش زنان؛ از مشروطه تا امروز
http://goo.gl/QRN7s4
انقلاب مخملی: پایان مسالمت آمیز کمونیسم در چکسلواکی
http://bit.ly/2CsrRlb

#دوربین_ما_اسلحه_ما #چهارشنبه_های_سفید

Posted 9 months ago in OTHER