Ilokano Funny Phrases - 1908295912818032

Ilokano Funny Phrases
Ilokano Funny Phrases 135.6K Views
  • 2.7K
  • 1.5K
  • 439

Lumba uminom redhorse nga nakabote...
Bote nga adda musing na ngayam.πŸ˜‚πŸ˜‚

(c) Addo Selga

Posted 1 year ago in COMEDY