Ilokano Funny Phrases - 1908295912818032

Ilokano Funny Phrases
Ilokano Funny Phrases 136.7K Views
  • 2.7K
  • 1.5K
  • 437

Lumba uminom redhorse nga nakabote...
Bote nga adda musing na ngayam.😂😂

(c) Addo Selga

Posted 2 years ago in COMEDY