ਹਾਹਾਹਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ... - Landu Kalakar Troll - ਲੰਡੂ ਕਲਾਕਾਰ ਟਰੋਲ

Generating Download Links...

ਹਾਹਾਹਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ....
ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ 😂😂😂😂😂😂

Posted 4 years ago

ਭੋਗਲ ਸਾਬ 4 years ago

ਊ ਗੱਲ ਆ ਇਕ ਬਾਈ ਇਸਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਦਾਂ ਲੱਭੂ ਸਾਲਾ ਇਨਾਂ ਮਲਬਾ ਚੱਕਣਾ ਸੋਖਾ ਕਿਤੇ😂😂