အေမႊစိန္ - 1843561065970057

အေမႊစိန္
အေမႊစိန္ 439,114 Views
  • 15709
  • 27879
  • 396
Save MP4 HD 41.9MB Save MP4 SD 16.4MB
  • QR code for mobile device to download HD video
  • QR code for mobile device to download SD video

လာၿပီေလ အေမႊစိန္ အပိုင္း၆၄
အေမႊစိန္ခ်စ္သူေတြအတြက္shareသြား

Posted 9 months ago in ENTERTAINMENT

9 months ago

😍😍😍

9 months ago

ႀကိဳက္​တယ္​ ထတင္​​ေပးပါအုံး

9 months ago

ေက်းဇူး

9 months ago

၆၅ထင္ေပးပါအုံး

9 months ago

r

9 months ago

9 months ago

တပ္တင္ေပးပါအုန္း

9 months ago

Up

9 months ago

9 months ago

တင္​​ေပးဘာအံုး

9 months ago

က်ိဳက္သြားၿပီး

9 months ago

ဟတ္ထိသြားျပီ

9 months ago

9 months ago

ကာတြန္းကားေလးေတြတင္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးအ၇မ္းတင္ပါသည္

9 months ago

ႀကိဳက္

9 months ago

Yes

9 months ago

ခ်စ္​႐ွာ​ေယး​ေတြကာတြန္​းကား​ေပါတာပါ

9 months ago

UP

9 months ago

9 months ago

တင္​​ေပးဘာအံုး

9 months ago

ႀကိဳက္​ႀကိဳက္​

9 months ago

ထုိင္းစကားေျပာနဲတင္ေပးရင္အရမ္းေကာင္းမွာ ေက်းဇူးေနာ္

9 months ago

9 months ago

9 months ago

GenFK.com is a free online Facebook Video Downloader. This tool generate video download link to save Facebook videos online without any install required. Video download is available in two resolution wherever available i.e. High-Definition (HD) videos and Standard-Definition (SD) videos. HD videos are better than SD videos in terms of quality and also bulkier in file size.

Both formats can be played on wide range of devices like MAC, PC, laptop, mobiles, etc. Download links may be served via SSL (HTTPs) protocol for better security Each link is valid for 3 hours maximum after that it will expire and not work. To download video again, simply enter the FB video URL in the input box above and generate the download link by clicking on 'Download' button. Download service is totally free and there is no limit on the number of downloads

Note: GenFK.com does NOT have anything to do with Facebook Inc. Facebook trade mark is the property of Facebook Inc. All trademark belongs to their respective owners.