කැප්ටන් ඇම්ඩා / Captain Amda - 1837923476422628

Download MP4 SD 2.75MB
  • QR code for mobile device to download SD video

https://www.facebook.com/amdafun/
පටිට ම පටිට බං.. මෙි කෙල්ලා කරන එක බලපන් හිනාකාලා මැරෙනවා😂😂 මං කිවිවට එක පාරක් බලපන් මං දැක්ක සුපිරිම කෙල්ලා...😂😂 මේක බැලුවෙි නැත්නමි fb ඇවිල්ලත් වැඩක් නෑ යකො😂😂😂 .. ඇම්ඩා පේජ් එකටත් ලයික් කරමු.. අනිත් අයටත් බලන්න ශෙයා කරපන් මෙි ආතල් එක

Posted 3 years ago in ENTERTAINMENT