කැප්ටන් ඇම්ඩා / Captain Amda - 1827447574136885

Download MP4 SD 2.79MB
  • QR code for mobile device to download SD video

Admin RV

මචංලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ඇප් එක තොලොන්චි කරන්න වැඩ කරහල්ලා. බුදුන්ට අපහාස කරන ඇප් එකක්. මේක මොන ආගමක උනත් ආගමකට ගරහන බල්ලන්ට හොදක් වෙන්න දෙන්න ඕනි නෑ නේද?? සමහර බලු හැතිකරේ ආගමේ මුවාවෙන් බලු වැඩ කරනවා. ඒවටත් අපි විරුද්ධයි. හැමෝම මේක රිපෝර්ට් කරහල්ලා

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT