ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ - 1800446673372392

ชีวิตบนท้องถนนเมืองไทย นอกจากต้องระวังรถ และคนใจร้อนแล้ว........ ยังมีทั้งตู้คอนเทรนเนอร์ ทั้งเหล็กเส้น และ คอยล์ ที่ต้องระมัดระวังอย่าไปอยู่ใกล้ๆ โดยไม่จำเป็นอีกด้วย T^T

Posted 10 months ago in OTHER