ပါတီပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတော်ဝင်မင်းသား ကိုရိုနာကူးစက်ခံရ... | Facebook

MyanmaPlatform
MyanmaPlatform 21.5K Views
  • 620
  • 36
  • 2

Lockdown စည်းကမ်းချိုးဖောက်ပြီး ပါတီပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတော်ဝင်မင်းသား ကိုရိုနာကူးစက်ခံရ...

#MyanmaPlatform #International

Posted 1 month ago in - .