Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam | Facebook

Đội Tư vấn sinh viên - BKDN
Đội Tư vấn sinh viên - BKDN 2.4K Views
  • 122
  • 20
  • 28

Muốn sang phải bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ phải thương kính thầy.
Nói đến người thầy, người cô người thì làm sao kể hết được công lao mà các thầy các...

Posted 3 years ago in - .