រឿង "ដុំហ្វីលចុងក្រោយ" ( The Last Reel )

The Last Reel
The Last Reel 5.4K Views
  • 235
  • 247
  • 23

ខ្សែភាពយន្តខ្មែរល្អមើលបំផុតប្រចាំឆ្នាំ និងទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិជាច្រើន នៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយ នៅគ្រប់រោងភាពយន្តល្បីៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តសៀមរាប។ កុំឲ្យខកខានឱកាសល្អមួយនេះ សូមចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សដែលលោកអ្នកស្គាល់ទាំងអស់គ្នា!

#TheLastReel is out now! An award-winning film made in Cambodia is finally here in all leading cinemas in #Cambodia, including Major Cinema by Cellcard, Legend Cinemas in Phnom Penh and Platinum Cineplexes in Phnom Penh and Siem Reap.

www.thelastreel.info
#LoveKhmerMovies #CambodiaMovieAwards #TheLastReel

Posted 4 years ago in OTHER