നരേന്ദ്രമോദി ഫാൻസ് പയ്യന്നൂർ - 1713690698892226

ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് രൂപാണി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു...

Posted 3 years ago in OTHER