❤️

Đỗ Hoài Phương Boutique • 7 months ago   1.5K     7.4K  •  73.9K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

❤️

Comments
Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

JUM HỒNG mã K23-SML-189K
-S-68=M-73=L-78
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

JUM XANH mã K24-SML-189K
-S-68=M-73=L-78
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

JUM NÂU mã K25-SML-189K
-S-68=M-73=L-78
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐẦM HOA CAM mã K26-SML-135K

Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐẦM HOA XANH mã K27-SL-135K

Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐẦM ĐỎ mã K28-SML-100K
-S-67=M-73=L-78
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐẦM XANH mã K29-SL-135K
-S-68==L-77
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

HOA CAM mã K30-SL-165K

Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐÀM HOA NU mã K31-SML-149K
-S-68=M-72=L-75
Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ

Đỗ Hoài Phương Boutique
Đỗ Hoài Phương Boutique7 months ago

ĐÀM TRẮNG mã K32-SL-169K

Cho e cú pháp đầy đủ để bên em lên đơn các chị yêu nhé
*0251.730.9099 số điện thoại gọi xác nhận đơn hàng duy nhất, khách lưu ý không cung cấp thông tin ở bất kì sđt lạ