Hoàn toàn MIỄN PHÍ: Khóa học Phụ nữ LÃNH ĐẠO bằng YÊU THƯƠNG | Facebook

Sukien.net
Sukien.net 23.9K Views
  • 288
  • 123
  • 301

Ở thời bình, phụ nữ lãnh đạo gia đình không phải bằng bạo lực hay cãi vã nữa mà hãy LÃNH ĐẠO theo thị trường ngách, dùng YÊU THƯƠNG.
Lắng nghe cô VERA...

Posted 2 years ago in - .