จีจี้ กัญญ์ณปภัสร : ของเรามันเล็กหรือเสื้อตัวใหญ่ ไซร้Sแล้วนะ ...