اهنگ غزل عنایت به نام «خوبی و خرابی»... - آهنگ های جدید افغانی و تاجیکی

اهنگ غزل عنایت به نام «خوبی و خرابی» نظرتان در مورد این موزیک ویدیو چیست؟ خوشتان آمده است ایا؟

Posted 3 years ago