ชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสธ - 1610443989039329

Download MP4 SD 537.54kB
  • QR code for mobile device to download SD video

กรณีศึกษา เหตุผลที่กฎหมายปั้นจั่นกำหนดว่า "ในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างผูก มัด หรือยึดโยงวัสดุโดยมีมุมองศาระหว่างอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยง และวัสดุที่จะทำการยกไม่น้อยกว่า 45 องศา

กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการผูก มัด หรือยึดโยงด้วยมุมองศาที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง นายจ้างต้องกำหนดให้มีการคำนวณแรงรับน้ำหนักของอุปกรณ์สำหรับการผูก มัด หรือยึดโยงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย"

Posted 2 years ago in OTHER