100 കണക്കിനു വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നുതരിപ്പണമായി; കടൽഭിത്തിയില്ല: ദുരിതത്തിൽ കുടുംബങ്ങള്‍

Manorama News TV 9.1K Views
  • 36
  • 6
  • 7

Generating Download Links...

100 കണക്കിനു വീടുകള്‍ തകര്‍ന്നുതരിപ്പണമായി; കടൽഭിത്തിയില്ല: ദുരിതത്തിൽ കുടുംബങ്ങള്‍ #Life #SeaAttack

Posted 6 months ago

Thahir Thahir 6 months ago

15 കൊല്ലമായി എൻ്റെ അറിവിൽ അവിടെ LDF ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരൂ പ്രധിനിതികളെ പാവം മനുഷ്യർ

Maneesh Manappadi 6 months ago

ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾ കാണില്ല... അയൽക്കാരന്റെ കുറ്റവും കുറവുകളും മാത്രമേ..ആദ്യം കാണൂ

Surendran Pillai 6 months ago

VOTE FOR CONGRESS
&
COMMUNIST PARTY.
POYI ...OOOOMMM!!!

Kannan Vibindas 6 months ago

ഇടതനും വലതനും മാറി മാറി ഭരിച്ചതിന്റെ ഗുണം ആണ് 🙏🙏

Surendran Pillai 6 months ago

CONGRESS AND COMMUNIST RASCALS RULED KERALA, LOOTED KERALA, RUINED KERALA