ဆော့ဝဲလမ်းညွှန် - My File ထဲကေဆာ့ဝဲေတြ ဗီဒီယိုေတြ...

My File ထဲကေဆာ့ဝဲေတြ ဗီဒီယိုေတြ ဓာတ္ပံုေတြ သီခ်င္းေတြကို Zip ခ်ံဳနည္း ႏွင့္ Zip ေျဖနည္း။

ေမးထားတဲ့ေဘာ္တာ ခဏေလးၾကည့္ၾကည့္ပါ။
ၾကာျမင့္ခ်ိန္...

Posted 3 years ago in Science & Tech - .