Tavaana: E-Learning Institute for Iranian Civil Society توانا: آموزشکده جامعه مدنی ایران - 1597334200312587

Download MP4 SD 3.15MB
  • QR code for mobile device to download SD video

شهاب شیری یک همجنسگرای ایرانی ست که اکنون در خارج از ایران زندگی می کند. او این ویدئو را در روز تولدش به اشتراک گذاشته بود. او در این ویدئو از احساسات منفی دیگران در قبال همجنسگرایی خود می گوید. او از مردانی می گوید که به او گفته بودند: «آبروی مردها را برده ای.» همجنسگرایی یک گرایش جنسی ست همانند دگرجنس گرایی . به گرایش جنسی دیگران احترام بگذاریم!

منابع مرتبط
آموزشکده توانا اخیرا یک گفت‌وگو با شهاب شیری انجام داد. در لینک زیر ببیند.
goo.gl/iwBCAK
منابعی درباره حقوق همجنس‌گرایان
bit.ly/2nMNWW3

Posted 2 years ago in OTHER