SNOWook - Lee Dong Wook 이동욱 Vietnam FC - 1572736069412761

#WOOK_VID

«Hoa đèn đã lạnh
Đầu bút đã lạnh
Khó để vẽ nên hư vọng
Khó để giải nỗi u sầu»

____________________________________________

Dành tặng một video nho nhỏ cho những bạn ship cặp đôi Tinh Tử :*
Bài này tên là Cẩm Lý Sao, có vài người cover rồi nhưng bản mình thích nhất là của Tiêu Khúc Nhi =3

Original video: http://www.bilibili.com/video/av8651698

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT