God - Hi! I'm God and I'm an atheist.

God
God 804.9K Views
  • 11.1K
  • 2.8K
  • 1.4K

Hi! I'm God and I'm an atheist.

Posted 5 years ago in Religion & Spirituality - .