Đứng trước CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0, Start up Việt cần làm gi? | Facebook

Sukien.net
Sukien.net 2.5K Views
  • 9
  • 1
  • 3

🎯 🎯 🎯 VIETNAM START UP 4.0 - HỘI THẢO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO được mong chờ nhất trong năm

💡 Cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư và quản lý có thể kết...

Posted 3 years ago in - .