OSWIECIM112-Oświęcimskie Ratownictwo - Dojazd JRG 511-21 na miejsce pożaru pod Technikum Chemiczne. | Facebook