NHẬT NGỮ MIRAI - Du học Nhật Bản & XKLD các nước - 152878285309698

Học tiếng Nhật qua bài hát – Umbrella (04)

ただ失った筈のキミの面影を
何時までも追い続け探し求めて

Anh cứ mãi theo đuổi kiếm tìm
Bóng hình em mà anh đã đánh mất

Posted 2 years ago in OTHER