Uchiha Shin - Boruto: Naruto next generations

Nhân vật phản diện đầu tiên Của Boruto: Naruto next generations ;)
Phần này nằm trong nội dung của Naruto gaiden
#Hana

Posted 2 years ago in ENTERTAINMENT