💟รายการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"💟... - รายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบประชาชน

Download MP4 720p Download MP4 SD 156.92MB
  • QR code for mobile device to download SD video

💟รายการ "ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข"💟

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
เวลา 08.10 - 09.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง)

F.M. 97...

Posted 6 months ago in - .