איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית - 1454012227989261

Download MP4 SD 3.29MB
  • QR code for mobile device to download SD video

במסגרת הוועדה לשוויון מגדרי וקידום מעמד האשה השתתפנו בדיון בנושא 'הטרדות מיניות בשירות המדינה', מהנתונים שהוצגו עולה כי מתקבלות 120 פניות בנושא הטרדות מיניות בשנה, כאשר הנתונים הצביעו על ירידה במספר הפניות מהשנה הקודמת.
המספר הנמוך של הפניות כמו גם הירידה בפניות משקפים לטעמנו את הצורך הממשי בהעלאת המודעות לנושא, הנגשת הליך הטיפול בתלונה לנפגעותים ומתן הגנה למתלוננות. עו"ד יפעת בלפר, אחראית תחום מניעת הטרדה מינית באיגוד מרכזי הסיוע, קראה להקמת ועדה מקצועית לבחינה והסדרה של הטיפול והמניעה של הטרדות מיניות בנציבות שתעמיק בקריאת הדו"ח "מניעה וטיפול במקרי הטרדות מיניות בשירות המדינה – סקירה מיוחדת" שפרסמה הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בספטמבר 2014, בסיוע מרכז הסיוע בירושלים ואיגוד מרכזי הסיוע, ותגבש תוכנית פעולה למניעה וטיפול שתכלול את כל המשרדים.
מודות לעו"ד תמי קצביאן ועו"ד דנה גינוסר על כתיבת דו"ח מקיף ומקצועי, ועל שיתוף פעולה מוצלח.
Ifat Belfer Tammy Katsabian

Posted 2 years ago in OTHER